Friday, 23 December 2016

Program Tabarru' (Kebajikan) Masjid Lama Sura Patut DiContohi


Program TABARRU' تبرع ( DERMA KEBAJIKAN) makanan asasi telah bermula di Masjid Lama Sura Dungun. Program ini mengikut pihak pengurusan Masjid Lama Kampung Sura dan PAS Cawangan Sura Tengah telah menyediakan almari untuk meletakkan barangan keperluan asas untuk keluarga yang kurang kemampuan.